טיפול קבוצתי באומנויות לחימה


טיפול קבוצתי באומנויות לחימה

טיפול באומנות לחימה היא שיטת טיפול שרותמת את העקרונות והטכניקות של אומנות הלחימה למען שיפור חיי המטופל וסביבתו. טכניקות אלו ממוקדות ביכולת למציאת הכוחות הבריאים ולהפעלתם. כוחות אלו מועצמים ומוכוונים על מנת לעזור למטופל לווסת את עצמו, להגדיל ולשפר את פעילויותיו היום יומיות ואת ההשתתפותו בפעילויות עם חברים ומשפחה. בנוסף, נושאי הלימוד שהם תרגולים מאומנויות לחימה מגבירים את הביטחון העצמי של המטופל ומעצימים אותו.

הטיפול באומנויות לחימה יעיל יותר כאשר יש שיתוף של כמה שיותר גורמים מלבד המטופל: המשפחה, המסגרת החינוכית ומטפלים נוספים אם יש.
הטיפול באומנות לחימה הוכח מחקרית כמועיל מאוד לשיפור ההשתתפות של ילדים ונוער בפעילות חברתית ומשפחתית, שיפור ביכולות הלימודיות, המשמעת העצמית ויכולת הוויסות העצמי, שיפור היכולת הגופנית והמנטלית.